Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Partnerséget ép ítünk Európai Unió
content top

Sociografia, sociofilm a sociofoto v Slo...

Fórum inštitút pre výskum menšín na Slovensku a jeho partneri v Maďarsku: Univerzita Corvinus v Budapešti (Inovačné centrum Nonprofit s.r.o.), Asociácia Interregio Forum, Nadácia Pro Minoritate a Nadácia Objavenie Maďarska ako odborný garant vyhlasujú súťaž v oblasti: sociografia, sociofoto a sociofilm. Termín doručenia projektov: 20. jún 2012 Očakávame také...

Ďalší záznam »