Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Partnerséget ép ítünk Európai Unió
content top

Újabb írások

Magyar Narancs Az úgy otthagyott Magyarország sorozata Pro Minoritate – írások, interjúk, tanulmányok  

Recenziók

Bél Mátyás: Notitia Hungariae Novae Historico Geographiaca Szabó Dezső: Az elsodort falu Ungváry Krisztián: Értelmiség és antiszemita közbeszéd Illyés Gyula: Puszták népe Rézler Gyula: Munkásszociográfiák a két világháború között...

Ungváry Krisztián: Értelmiség és antisze...

Értelmező előszó (Letenyei László) Egészen az 1990-es rendszerváltásig szőnyeg alá söpört téma volt a Népi írók (azaz a két világháború közötti magyar szociográfia) és a szélsőjobboldal kapcsolata. A szociográfia és a népi írók egy része elfogadott lett a kádári, pontosabban Aczél György által fémjelzett kultúrpolitika számára, a...

Rézler Gyula: Munkásszociográfiák a két ...

Értelmező előszó (Letenyei László) Rézler Gyula a két világháború között Magyarországon munkás-szociográfiáival írta be nevét a hazai társadalomtudomány történetébe, majd 1948-ban az USA-ba emigrált, ahol egyetemi professzorként és intézetigazgatóként elsősorban munkaügyi kérdésekkel foglalkozott. Nyugdíjazása után (1976) munkaügyi...

Illyés Gyula: Puszták népe

Értelmező előszó (Letenyei László) Illyés Gyula: Puszták népe c. könyve a legtöbb kiadást megért, és talán a legnagyobb hatású kötet a magyar „Népi írók” művei közül. A mű kötelező olvasmány a magyarországi általános és középiskolában (már a szocializmus évtizedeiben is az volt), ilyen értelemben elvben minden Magyarországon tanult ember...

Szabó Dezső: Az elsodort falu

Értelmező előszó (Letenyei László) Szabó Dezső regényéről a kortárs irodalmi szaktekintély, Fülep Lajos írt elsőként kritikát a Nyugat c. folyóiratba, a magyar irodalom legtekintélyesebb lapjába. A kritika lesújtó volt, és a szerző méltán remélhette, hogy Szabó Dezsőnek nem lesz követője: többé senki sem próbál irodalmi Az „Elsodort falut” azonban...

« Régebbi elemek