Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Partnerséget ép ítünk Európai Unió
content top

Kto sme

V rámci operačného Programu Cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013 – Budujeme partnerstvá sa realizácie projektu zúčastnia štyri inštitúcie. Na základe odborných a organizačných skúseností týchto inštitúcií bola vytvorená forma spolupráce vhodná na to, aby prostredníctvom sociografických prostriedkov predstavila život obyvateľov žijúcich v prihraničných oblastiach Slovenska a Maďarska.

Predstavenie jednotlivých inštitúcií:

Fórum inštitút pre výskum menšín – vedúci partner

Inštitút bol založený v roku 1996 Nadáciou Fórum a Nadáciou Katedra v Dunajskej Strede. V súčasnosti funguje ako nezisková organizácia v Šamoríne a v Komárne. Cieľom inštitútu je odborný výskum menšín žijúcich na Slovensku, dokumentovanie ich kultúry, písomností a ostatných pamiatok.

Spoločnosť BCE Innovációs Központ, Budapešť – cezhraničný partner

Cieľom Inovačného centra je vytvoriť v rámci univerzitnej vedeckej bázy tzv. duchovné centrum, ktoré by pomocou sústredenia výskumných zdrojov a  zapojením partnerov napomáhalo k rozšíreniu univerzitnej výskumnej činnosti, k hospodárnemu využitiu výsledkov výskumu, duchovných hodnôt a  tak zabezpečiť hospodársku stabilitu univerzity.

Nadácia Kisebbségekért – PRO MINORITATE ALAPÍTVÁNY, Budapešť – cezhraničný partner

Nezávislá, verejnoprospešná inštitúcia, cieľom ktorej je podporovanie domácich a iných etnických a národných menšín žijúcich v Európe, so zvláštnym zreteľom na cezhraničnú maďarskú menšinu. Nadácia sa snaží prispieť k účinnejšej ochrane národných menšín žijúcich v strednej a východnej Európe.

Združenie Interregio Fórum Egyesület, Budapešť – cezhraničný partner

Vzniklo v roku 1997 ako organizácia cezhraničných mladých študentov, ktorí štúdium ukončili na univerzitách v Maďarsku. Cieľom spolku je pomocou posilňovania vzťahov medzi maďarskými vzdelávacími inštitúciami a neziskovými organizáciami pôsobiacimi na území Karpatskej kotliny prispieť k zlepšeniu životnej úrovne ľudí žijúcich v tomto regióne, k posilneniu občianskej spoločnosti a k vytvoreniu rovnosti príležitostí. Ďalším konkrétnym cieľom je príprava cezhraničných organizácií na príjem zdrojov z EÚ, na vypracovanie a uskutočnenie spoločných cezhraničných projektov.