Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Partnerséget ép ítünk Európai Unió
content top

Film o projekte

Otvorenie výstavy a krst publikácie

Otvorenie výstavy a prezentácia publikácie vo Fórum inštitúte Fórum inštitút pre výskum menšín spoločne so svojimi maďarskými partnermi (A kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány, Budapesti Corvinus Egyetem Innovációs Központ, Interregio Fórum Egyesület) v januári končí svoj ročný projekt Sociography. Projekt sa realizuje v rámci Programu...

Slávnostné odovzdávanie cien

6. novembra 2012, Budapešti v priestoroch DocuArt Kocsiszín sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien výzvy Sociografia, sociofilm a sociofoto v Slovensko – Maďarskom prihraničí. Vyhlásenie víťazov v rámci kategórie sociografia s začínalo o 15.30 príhovorom pani Erzsébet Őrszigethy, predsedníčkou poroty kategórie. Po vyhodnotení súťaže nasledovalo...

Výsledky súťaže Sociografia, sociofilm a...

Sociografia Sociofilm Sociofoto 1. miesto: Tamáska Máté za prácu Külvárosok hídja a práce o Košiciach a Turni 2. miesto: Kiss Márta za prácu Túristvándi: Kis falu, nagy tervekkel a za práce Falun innen és túl, Tiszacsécse, a beágyazott falu 2. miesto: Gazsó Dániel Ez itt a „sziti” c. munkájáért 3. miesto:...

Pozvánka na slávnostné udelenie cien výz...

S úctou Vás pozývame na slávnostné udelenie cien v rámci výzvy Sociografia, sociofilm a sociofoto v Slovensko – Maďarskom prihraničí, ktoré sa uskutoční 6. novembra 2012 v Budapešti, v DokuArt o 15.00 hod. Bližšie informácie a program nájdete v pozvánke: Sociography_pozvánka_a progran – udelenie...

Uzávierka výzvy

Výzva s názvom Sociografia, sociofilm a sociofoto v Slovensko – Maďarskom prihraničí bola uzavretá 20. júna 2012. Na výzvu organizátori dostali množstvo materiálu vo všetkých kategóriách. Aj touto cestou ďakujeme prispievateľom za vysoko kvalitné práce. V každej kategórii bola vytvorená štvorčlenná odborná porota, ktorá do 15. augusta vyhodnotí práce....

« Staršie záznamy