Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Partnerséget ép ítünk Európai Unió
content top

Sociografie – Slovensko

Tátra-almanach, Szlovenszkói városképek, Bratislava, 1938, 215 p. Metstké sociografie, so zvláštnym zreteľom na zmeny v období medzi 1918-38. Darkó István: Losonc. In: Tátra-almanach Gömöry János: Eperjes. In: Tátra-almanach Jócsik Lajos: Érsekújvár. In: Tátra-almanach Szalatnay Rezső: Lőcse. In: Tátra-almanach Sziklay Ferenc: Kassa. In: Tátra-almanach Szvatkó...

Film o projekte

Pro Minoritate – články, interview...

Szarka László: A magyarországi kisebbségek asszimilációja és fogyása Trianontól napjainkig, Pro Minoritate, 1996/ősz, 4–10. p. „Nem biztos, hogy elkövetkezik egy kedvezőbb időszak, ezért kell megtenni mindent annak érdekében, hogy az alapszerződés előírásait mindkét fél teljesítse” – Interjú Miroslav Kusýval, Pro Minoritate, 1996/ősz, 90–94....

Bibliografia maďarských sociografií

18-19. str. Bél Mátyás / Matej Bel 1735-1749: Notitia Hungariae novae historico-geographica. Lásd: Wellman Imre (szerk.)  1984: Bél Mátyás: Magyarország népének élete 1730 táján—- Budapest: Gondolat Adam Franciscus Kollarius: 1783 – Historiae jurisque publici regni Ungariae amoenitates Tessedik Sámuel és Berzeviczy Gergely: A parasztok állapotáról...