Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Partnerséget ép ítünk Európai Unió
content top

Otvorenie výstavy a krst publikácie

Otvorenie výstavy a prezentácia publikácie vo Fórum inštitúte

Fórum inštitút pre výskum menšín spoločne so svojimi maďarskými partnermi (A kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány, Budapesti Corvinus Egyetem Innovációs Központ, Interregio Fórum Egyesület) v januári končí svoj ročný projekt Sociography. Projekt sa realizuje v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013 a je financovaný z fondu ERDF a jeho dlohodobým cieľom je upriamiť pozornosť na dôležitosť sociografie na oboch stranách hranice.

Dňa 16. januára 2013 v priestoroch šamorínskeho Fórum inštitútu sa konalo otvorenie výstavy a prezentácia publikácie. Výstavu fotografií otvorila Myrtil Nagy, koordinátorka projektu. Publikáciu Sociography 2012, zostavenú z víťazných prác, predstavili editori Károly Tóth a László Végh.