Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Partnerséget ép ítünk Európai Unió
content top

Vyšla publikácia Sociography 2012

Niet platnej, každým prijateľnej definície sociografie. Kto by sa podujal vytvárať presné hranice medzi sociografiou a sociológiou, resp. sociografiou a kultúrnou antropológiou, či práve medzi literatúrou, etnografiou a geografiou? Je zriedkavé, ak sa sám autor označuje za sociografa. Väčšinou majú ukončené vzdelanie v oblasti sociológie, antropológie, geografie, filozofie (a stotožňujú sa s týmto vzdelaním), no nechcú silou mocou písať sociografické diela. Len sa kdesi vyskytli, sledovali miest nu komunitu, získali nové zážitky a o nadobudnuté skúsenosti sa chcú podeliť s ostatnými. Usudzujem, že práve touto snahou o výskum a o podelenie sa so skúsenosťami sa začína sociografia. Sociografiu robili vždy takí ľudia, ktorých nebolo možné zaradiť do akýchsi žánrových obmedzení a ktorí vytvárali diela rúcajúce disciplinárne či žán rové hranice.
V tejto zbierke má čitateľ možnosť spoznať vynikajúce súťažné práce sociologických noviel. 22 rokov po páde režimu už konečne prišiel čas, aby sme mohli sociografiu skúmať ako vedu bez všetkých politických nánosov, a pokiaľ ju je potrebné hodnotiť (čo nie je za každú cenu potrebné), tak ju hodnoťme nie z pohľadu ľavicovej či pravicovej orientácie, ale z hľadiska autentickosti či neautentickosti, resp. z hľadiska pochopiteľných či nepochopiteľných sociografií a filmov či fotografií.
László Letenyei

Kliknutím na obrázok si môžete publikáciu stiahnuť.