Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Partnerséget ép ítünk Európai Unió
content top

Živý, dvojjazyčný prenos

S úctou Vás informujeme, že v pondelok,  7. januára 2013, o 15.00 hod. sa uskutoční živé vysielanie diskusie známych osobností na tému spoločenské otázky v Slovensko – Maďarskom prihraničí.

Živý prenos bude paralelne vysielaný na Slovensku vo vysielaní Mestskej televízie Moldava nad Bodvou a v Maďarsku v Regionálnej internetovej televízii Hircity. Zaujímavosťou prenosu je, že vďaka simultánnemu prekladu bude paralelne vysielať v slovenskom (program moldavskej TV) a v maďarskom jazyku (vysielanie Hircity). Živý televízny prenos vysielaný paralelne a dvojjazyčne sa po prvýkrát realizuje v Strednej Európe.

Program môžete sledovať na adrese:

www.hircity.hu/hircity-tv