Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Partnerséget ép ítünk Európai Unió
content top

Pozvánka na slávnostné udelenie cien výzvy

S úctou Vás pozývame na slávnostné udelenie cien v rámci výzvy Sociografia, sociofilm a sociofoto v Slovensko – Maďarskom prihraničí, ktoré sa uskutoční 6. novembra 2012 v Budapešti, v DokuArt o 15.00 hod. Bližšie informácie a program nájdete v pozvánke:

Sociography_pozvánka_a progran – udelenie cien