Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Partnerséget ép ítünk Európai Unió
content top

Uzávierka výzvy

Výzva s názvom Sociografia, sociofilm a sociofoto v Slovensko – Maďarskom prihraničí bola uzavretá 20. júna 2012. Na výzvu organizátori dostali množstvo materiálu vo všetkých kategóriách. Aj touto cestou ďakujeme prispievateľom za vysoko kvalitné práce.

V každej kategórii bola vytvorená štvorčlenná odborná porota, ktorá do 15. augusta vyhodnotí práce. Slávnostné  vyhlásenie výsledkov, výstava fotografií, prezentácia publikácie a filmov je naplánovaná na jeseň 2012. Výhercovia získajú pamätnú medailu, a organizátori prispejú k následnej publikácii, premietnutí a prezentácii ocenených prác na filmových festivaloch, resp. výstavách fotografií a ich prekladu.

Odborná porota:

 • Erzsébet Őrszigethy, predsedkyňa (Sociografka, spisovateľka. Publikácie: Birsalmasajt (1995), Asszonyok férfisorban (1986), A nép keveredik, a falu kerekedik – Találkozások Környén (2006), editor série Magyarország felfedezése).
 • Tamás Gusztáv Filep, člen (historik, výskumník menšín, skúma literatúru a médiá v Maďarov v (česko)Slovensku).
 • László Végh, člen (sociológ, riaditeľ knižnice a archívu Fórum inštitútu pre výskum menšín a Bibliotheca Hungarica).
 • József Liszka, člen (etnológ, riaditeľ Etnologického centra Fórum inštitútu, venuje sa európskej etnológii, etnografii, interetnickým vzťahom, interkultúrnemu dialógu, sakrálnym pamiatkam).

 

 • Csaba Czibula, predseda (mediálny pracovník, spolupracovník DS TV a hirek.sk, tiež spolupracuje s Duna TV a STV, je predsedom Asociácie maďarských televíznych pracovníkov na Slovensku
 • Füredi Zoltán, člen (vizuálny antropológ, zakladateľ a riaditeľ festivalu Dialektus Fesztivál, prezident nadácie Palantír Film Alapítvány a vedúci Docuart kocsiszín. Filmy: Északföld, A hagyaték, Mr. Acélbalta és a varázslatos aktatáska, Relatív gyorshajtás, Szia Nagyi, jól vagyunk!, Villanegyed, A főbusó).
 • Géza Marossy, člen (operatér-režisér, spolupracovník Duna TV. Spolupracovník maďarských a zahraničných televízií, produkčných firiem. Natáčal vo viac ako šesťdesiatich piatich štátoch. Je operatérom a režisérom mnohých filmov).
 • Attila Lovász, člen (mediálny expert, riaditeľ maďarského vysielania STV a Rádia Patria).
 • György Lengyel, predseda (Sociológ, kandidát vied, vedúci doktorandského štúdia sociológie Univerzity Corvinus Egyetem v Budapešti. Okrem iného sa zaoberá aj výukou sociografie a sociofotografie).
 • Judit Figuli, člen (pätnásť rokov sa venuje foteniu).
 • Tibor Somogyi, člen (fotograf, spolupracovník slovenských médií, autor mnohých sérií sociografických fotografií).
 • Myrtil Nagy, člen (etnológ, spolupracovníčka Fórum inštitútu, spracovala  sociofotografie Lászlóa A. Aranya).