Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Partnerséget ép ítünk Európai Unió
content top
nové príspevky

Sociografie – Slovensko

Tátra-almanach, Szlovenszkói városképek, Bratislava, 1938, 215 p. Metstké sociografie, so zvláštnym zreteľom na zmeny v období medzi 1918-38. Darkó István: Losonc. In: Tátra-almanach Gömöry János: Eperjes. In:...

Film o projekte

Otvorenie výstavy a krst publi...

Otvorenie výstavy a prezentácia publikácie vo Fórum inštitúte Fórum inštitút pre výskum menšín spoločne so svojimi maďarskými partnermi (A kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány, Budapesti Corvinus Egyetem Innovációs...