Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Partnerséget ép ítünk Európai Unió
content top

Megjelent a Sociography 2012 publikáció

Nincs érvényes, mindenki által elfogadható definíció a szociográfiára. Ki vállalná, hogy diszciplináris határokat jelöljön ki a szociográfia és szociológia, esetleg szociográfia és kulturális antropológia, vagy éppenséggel az irodalom, néprajz vagy földrajztudomány mezsgyéin? Az is ritka, hogy az alkotók maguk szociográfusnak neveznék magukat. Többnyire szociológus, antropológus, földrajztudós, böl csész vagy más végzettséggel (és identitással) rendelkeznek, és nem akarnak szándékosan szociográfiát írni. Csak jártak valahol, odafigyeltek a helyi társadalomra, élményeket szereztek és tapasztalataikat szeretnék megosztani másokkal. Ezzel a kutatási és közlési vággyal kezdődik a szociográfia. A szociográfiát mindig is olyan emberek művelték, akiket nem lehetett besorolni műfaji határok közé, és olyan alkotásokat hoztak létre, amelyek műfaji vagy épp diszcip lináris határokat döngettek.
Jelen kötetben egy szociográfia pályázat kiváló pályaműveit tartja kezében az olvasó. 22 évvel a rendszerváltás után eljött végre az ideje annak, hogy a szociográfiát ne különböző politikai irányzatok fényében, hanem önmagában vizsgáljuk, és ha értékelni kell (nem feltétlenül kell), akkor ne jobb vagy bal oldali, hanem hiteles vagy nem hiteles, érthető vagy kevésbé érthető szociográfiákról, fotókról és filmekről beszéljünk.
Letenyei László

A publikáció a képre kattintva letölthető