Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Partnerséget ép ítünk Európai Unió
content top

Magyarországi szociográfiák – bibliográfia

Összeállította Őrszigethy Erzsébet és Letenyei László

18-19. századi előzmények

 • Bél Mátyás / Matej Bel 1735-1749: Notitia Hungariae novae historico-geographica. Lásd: Wellman Imre (szerk.)  1984: Bél Mátyás: Magyarország népének élete 1730 táján—- Budapest: Gondolat
 • Adam Franciscus Kollarius: 1783 – Historiae jurisque publici regni Ungariae amoenitates
 • Tessedik Sámuel és Berzeviczy Gergely: A parasztok állapotáról Magyarországon. Budapest: Gondolat, 1979.
 • Fáy András 1862: Az elszegényedések. Emberbaráti, hazafiúi, és politikai vázlatok. Pest: Engel és Mandello.
 • Orbán Balázs 1868: Székelyföld leírása. Pest – Budapest: Arcanum 2003.

20. század eleje

1930— 1944: A magyar szociográfia hőskora

 • Balogh Edgár 1930(?): Tíz nap Szegényországban. (Prága, 1930? Budapest: Magvető, 1988
 • Kassák Lajos 1932: Egy ember élete Budapest: Dante kiadás. 1932, — új teljes kiadás, Magvető, 1974
 • Nagy Lajos 1934: Kiskunhalom. Budapest: Nyugat-Pantheon-kiadás
 • Tomori Viola 1935: A parasztság szemléletének alakulása : a parasztság szemléletének és eszméltségi fokának lélektani vizsgálata. Szeged: Ser (Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma.)
 • Illyés Gyula 1936: Puszták népe. Budapest: Nyugat
 • 1936: Elsüllyedt falu a Dunántúlon. Kemse község élete. Pro Christo Diákok háza falukutató munkaközösségének tagjai Budapest: ,Sylvester Irodalmi és Nyomdai Intézet
 • Szabó Zoltán1936: A tardi helyzet. Budapest: Cserépfalvi Könyvkiadó, Szolgálat és Írás munkatársasága
 • Szabó Zoltán 1938: Cifra nyomorúság. A Cserhát, Mátra, Bükk földje és népe. Budapest: Cserépfalvi Könyvkiadó
 • Féja Géza 1937: Viharsarok. Az Alsó Tiszavidék földje és népe. Budapest: Athenaeum, Magyarország felfedezése sorozat
 • Kovács Imre 1937: A néma forradalom. Budapest: Cserépfalvi, (Szolgálat és Írás munkatársasága)
 • Erdei Ferenc 1937: Futóhomok. Budapest: Athenaeum, Magyarország felfedezése sorozat
 • Kiss Géza1937: Ormányság. Budapest: Sylvester — Budapest: Gondolat, 1986.
 • Németh László 1937: A Medve-utcai polgári. Kecskemét, Első kecskeméti Hírlapk.
 • Darvas József 1937: A legnagyobb magyar falu. Budapest: Gondolat (1986)
 • Darvas József 1939: Egy parasztcsalád története. Budapest: Athenaeum
 • Körmendi Zoltán 1937: Budapesti bérkaszárnya. Szép Szó, IV. kötet
 • Bözödi György 1939: Székely bánja. Budapest: MEFHOSZ
 • Jócsik Lajos 1939: Iskola a magyarságra. Egy nemzedék élete húsz éves kisebbségben. Érsekújvár
 • Jócsik Lajos 1943: A magyarság a cseh és szlovák néprajzi térképeken (tanulmány) Budapest
 • Kiss Lajos 1939: A szegény ember élete. Budapest: Athenaeum, 1939
 • Kiss Lajos 1943: A szegény asszony élete Budapest: Athenaeum, 1943.— Budapest: Gondolat, 1981.
 • Veres Péter 1936: Az Alföld parasztsága. Budapest: Új Magyar Könyvtár
 • Veres Péter 1941: Falusi krónika. Budapest: Magyar Élet
 • Boldizsár Iván 1940: A gazdag parasztok országa. Budapest: Franklin
 • Szabó István 1941: A magyarság életrajza. Budapest: Magyar Történelmi Társulat
 • Fél Edit 1941: Kocs 1936-ban. Budapest: A Kir. Magy Pázmány Péter.Tudományegyetem Magyarságtudományi Intézetének kiadása. /Reprint kiadás- Kocs községi Önkormányzat, 1992.)
 • Györffy István 1941: Nagykunsági krónika. Turul
 • Kodolányi János 1942: Baranyai utazás. Budapest: Magyar Élet

1945 — 1956: Fényes szelek és Csillag: szociográfia az államszocializmus peremén

 • Márkus István 1945: Urak futása. In: Valóság. 1945., I. évf. (38.?) — In: Mit láttam falun c. kötetben, Budapest: Magvető 1966.
 • Márkus István 1946: Földosztás Gebén. In: Válasz, 1946. október.  —- In: Mit láttam falun c. kötetben, Budapest: Magvető 1966
 • Márkus István 1956: Falu. In: Irodalmi Újság, VII.évf. 32.sz. (1956. augusztus)
 • Márkus István 1956: Somogyi összegzés. In: Csillag, 1956. szeptember

Tűr / Tilt / Támogat: Az Aczél-féle kultúrpolitika szociográfiája

A szociográfia újra kezdése 1964 után

 • Sánta Ferenc 1964: Húsz óra. Budapest: Magvető
 • Márkus István 1966: A nyitrai szövevény 1., 2. In: Valóság 1966 / 4-5. sz.,
 • Márkus István 1966: Agrárváros (Kisújszállás). In: Élet és Irodalom, 1966:37. sz., szeptember 10
 • Márkus István 1967: Mit láttam falun? 1945–1966. Budapest: Magvető
 • Márkus István 1971: Kifelé a feudalizmusból Budapest: Szépirodalmi
 • Galgóczi Erzsébet 1970: Nádtetős szocializmus. Budapest: Szépirodalmi

1970-es évek

 • Haraszti Miklós 1973: Darabbér. Egy munkás a munkásállamban. 1973-1989 között szamizdatként terjedt. Első hazai megjelenése: Budapest: 1989. Téka
 • Moldova György 1974: Az Őrség panasza. Budapest: Magvető
 • Csalog Zsolt 1976: Kilenc cigány. Kozmosz
 • Csalog Zsolt 1976: A Vasember. Mozgó Világ, 1976. — 1981-ben a Folyamatos jelen antológiában
 • Csalog Zsolt 1978: Parasztregény. Budapest: Szépirodalmi
 • Tar Sándor 1978: 6714-es személy. In: Mozgó Világ, 1978/5. — kötetben 1981, Magvető
 • Moldova György 1978: Akit a mozdony füstje megcsapott. Budapest: Szépirodalmi
 • Anóka Eszter 1976::IX., Illatos út 5. In: Mozgó Világ, 1976. 3. (június), (Kötetben– Folyamatos jelen (Fiatal szociográfusok antológiája). Budapest 1981: Szépirodalmi.

Magyarország felfedezése könyvsorozat (1970-től napjainkig),www.magyarorszagfelfedezese.hu

 • Erdei Ferenc 1971: Város és vidéke. Budapest: Szépirodalmi
 • Moldova György 1971: Tisztelet Komlónak. Budapest: , Szépirodalmi
 • László-Bencsik Sándor 1973: Történelem alulnézetből Budapest: Szépirodalmi
 • Zám Tibor 1973: Bácskiskunból jöttem. Budapest: Szépirodalmi
 • Berkovits György 1976: Világváros határában Budapest: Szépirodalmi
 • Fábián Katalin 1977: A Makoldi család. Budapest: Szépirodalmi
 • Márkus István 1979: Nagykőrös. Budapest: Szépirodalmi
 • Miskolczi Miklós 1980: Város lesz csak azért is. Budapest: Szépirodalmi

Rendszerváltó ’80-as évek

 • Borbándi Gyula 1983: A magyar népi mozgalom. New York: Püski
 • Csalog Zsolt 1981: A tengert akartam látni. Budapest: Szépirodalmi
 • Csalog Zsolt 1985: A mi gyárunk… In: Kritika
 • Csalog Zsolt 1988: Cigányon nem fog az átok Budapest: Maecenas
 • Diósi Ágnes 1981: „A tököli börtön sárgára van festve”. In: Mozgó Világ, 1981/10.
 • Diósi Ágnes 1988: Cigányút. Budapest: Szépirodalmi (Magyarország felfedezése)
 • Kőbányai János 1986: A margón. Budapest: Szépirodalmi
 • Őrszigethy Erzsébet 1986: Asszonyok férfisorban. Budapest: Szépirodalmi (Magyarország felfedezése)
 • Magyar Bálint 1986: Dunaapáti 1944-1958. Budapest: Művelődéskutató Intézet és Szövetkezetkutató Intézet
 • Pünkösti Árpád 1988: Kiválasztottak. Budapest: Szépirodalmi (Magyarország felfedezése
 • Márkus István 1986: Egy élet társadalomrajza I–II.. (Családszociográfia) in: Forrás 1986 -1., 1988 -1.
 • Dessewffy Tibor – Szántó András 1989: Kitörő éberséggel. A budapesti kitelepítésekről Budapest: Lap és Könyvkiadó
 • Sipos András – Závada Pál 1989: Statárium. Dokumentumszociográfia „a gyújtogató kulákok” pereiről. Budapest: MTA Szociológiai Intézet, Művelődéskutató Intézet, Vita Kiadó
 • Lengyel György 1989: Vállalkozók, bankárok, kereskedők. Budapest: Magvető (Gyorsuló idő)
 • Varga Imre 1989: Szülőföldem, Csallóköz. Budapest: Európa
 • Závada Pál 1991: Kulákprés. Budapes: Szépirodalmi (Magyarország felfedezése)
 • Kávási Klára 1991: Kuláklista. Budapest: Agóra
 • Zsille Zoltán 1992: A kurva anyját… Átkok a hetvenes évekből. Magán-Zárka Kiadó

Rendszerváltás után

Könyvek, monográfiák

 • Diósi Pál 1990: Ez nem kéjutazás Budapest: Gondolat
 • Kovács Katalin 1990: Polgárok egy sváb faluban: A két világháború közötti Németbóly társadalmának alapvonásai. Tér és Társadalom 4:(1) pp. 33-76.
 • Márkus István 1991: Az ismeretlen főszereplő. Budapest: Szépirodalmi (Magyarország felfedezése )
 • Varga Dávid 1991: Mai puszták népe. Pécs. Pannónia Könyvek
 • Borsos Endre, Csite András, Letenyei László (szerk.) 1993, 1999: Rendszerváltozás után. Falusi sorsforduló a Kárpát-medencében. Budapest: MTA Politikatudományi Intézet, Számalk Kiadó, 1999
 • Tar Sándor 1993: Ennyi volt. Budapest: Cégér
 • Tar Sándor 1995: A mi utcánk. Budapest: Magvető
 • Stewart, Michael Sinclair 1994: Daltestvérek. Bp. T-Twins Kiadó
 • Őrszigethy Erzsébet 1995: Birsalmasajt. Budapest: Sík Kiadó (Magyarország felfedezése)
 • Váradi Mónika Mária 1996: Pilisvörösvár, Kálvária utca 7. Történeti családtopográfia. In: Alföld 1996 (47)
 • Kőbányai János 1997: Riport. Budapest: Balassi Kiadó
 • Kuczi Tibor 2000: Kisvállalkozás és társadalmi környezet. Budapest: Replika Kör
 • Moldova György 2000: Európa hátsó udvara. Budapest: Európa
 • Balogh Robert 2001: Schwab evangiliom. Budapest: Kortárs Kiadó
 • Durst Judit 2001: A bordói “nem igazi cigányok” Beszélő 2001/7-8.
 • Szilágyi Gyula 2001: Tiszántúli Emanuelle. Budapest: Magyar Könyvklub (Magyarország felfedezése )
 • Tódor János 2004: Aluljárók népe. Szociográfiák, 1989-2004. Budapest: Árgus
 • Kun István 2004: A feláldozott Bereg. Budapest: Osiris (Magyarország felfedezése)
 • Őrszigethy Erzsébet 2006: A nép keveredik, a falu kerekedik. Budapest: Új Mandátum Kiadó – Jelenkutató Alapítvány. (Terepmunkák)
 • Vathy Zsuzsa 2006: Herend, az más. Budapest: Kortárs
 • Váradi Monika Mária (szerk.) 2008: Kistelepülések lépéskényszerben. Budapest: Új Mandátum (Terepmunkák)
 • Tábori Zoltán 2009: Magdolna negyed. Budapest: Osiris (Magyarország felfedezése)
 • Virág Tünde 2010: Kirekesztve – Falusi gettók az ország peremén. Budapest: Akadémiai
 • Andor Mihály 2011: Szegény Micsinay – Egy besúgó élete. Budapest: Jelenkor
 • Szuhay Péter 2012: Sosemlesz Cigányország. Budapest: Osiris (Magyarország felfedezése)

Folyóiratokban megjelent sorozatok

Földgömb
Magyar Narancs: „Az úgy hagyott Magyarország” sorozat

A 2012. évi „Sociography” pályázat nyertes pályaművei

Átfogó munkák, antológiák, tanulmányok

 • Őrszigethy Erzsébet 2012: A magyar szociográfia. – ezt várjuk a honlapunkra.
 • Cseke Péter 2008: A magyar szociográfia erdélyi műhelyei. Budapest: Magyar Napló
 • T. Kiss Tamás 2007: Tett/Hely/ek. Egyetemisták valóságfeltáró táborai Magyarországon a 20. században. Budapest: Új Mandátum
 • Pölöskei Ferenc (szerk.) 2002: A falukutatás fénykora 1930-1937. Budapest: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
 • Rézler Gyula 1994: Munkásszociográfiák a két világháború között. In: Szociológiai Szemle 1994/1, 155-160. http://www.mtapti.hu/mszt/19941/rezler.htm
 • Rézler Gyula 1943: Falukutatók és szociográfusok. A magyar társadalom önvizsgálata az elmúlt évtizedben. Budapest: Faust
 • Márkus István 1942: Mi történik a magyar szociográfiával? Kelet Népe, VIII. évf. 5. szám, 1942. március 1.

Antológiák, értékelő tanulmányok a Kádár-korszakból

 • Gondos Ernő (szerk.) 1963: A valóság vonzásában I-II.
 • Székelyhidi Ágoston 1972: A mai magyar szociográfiai irodalom útjai és kérdései. Forrás 1972. 2. p.64-80.
 • Szociográfiai Konferencia Kecskeméten 1972. Féja Géza, Zám Tibor, Márkus István, Gondos Ernő, Molnár Zoltán hozzászólásai.
 • Litván György (szerk.) 1974: Magyar munkásszociográfia 1885-1945. Budapest: Kossuth, 1974.
 • Némedi Dénes 1985: A népi szociográfia 1930-1937. Budapest: Gondolat