Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Partnerséget ép ítünk Európai Unió
content top

Pro Minoritate – írások, interjúk, tanulmányok

Szarka László: A magyarországi kisebbségek asszimilációja és fogyása Trianontól napjainkig, Pro Minoritate, 1996/ősz, 4–10. p.

„Nem biztos, hogy elkövetkezik egy kedvezőbb időszak, ezért kell megtenni mindent annak érdekében, hogy az alapszerződés előírásait mindkét fél teljesítse” – Interjú Miroslav Kusýval, Pro Minoritate, 1996/ősz, 90–94. p.

Éger György: Kettős tükörben. Etnikai preferenciák néhány közép-európai határtérségben, Pro Minoritate, 1996/ősz, 95–106. p.

Kugler József: A csehszlovák–magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a délalföldi régióban, Pro Minoritate, 1997/tavasz, 25–32. p.

Fejős Zoltán: A kárpátaljai reformátusok helyzete és kilátásai 1946–47-ben, Pro Minoritate, 1997/tavasz, 33–37. p.,

Jelentés a Zakarpacka Ukrajnai Magyar Református Egyház helyzetéről, 1946. október 1-i állapot szerint, Pro Minoritate, 1997/tavasz, 38–46. p.

Vadkerty Katalin: Csehszlovák határmódosítási elképzelések 1946-ban, Pro Minoritate, 1997/tavasz, 80–83. p.,

Pro Minoritate, 1997/különszám – A posztkommunizmus nyomorúsága

Morován Zsolt: Maradhat-e Szlovákia Keleten?, Pro Minoritate, 1997/nyár, 17–21. p.

Popély Gyula: A felvidéki magyarság autonómiatörekvései a két világháború közötti Csehszlovákiában, Pro Minoritate, 1997/ősz–tél, 4–12. p.

Ábrahám Barna: „Cselekedjetek jól vagy rosszul, csak tudja a világ, hogy a szlovákok élnek.”, Pro Minoritate, 1999/tél, 11–17. p.

Kaposvári Anikó: Kezdeményezések a roma gyerekek iskolai integrációjáért. Példák Csehország és Magyarország területéről, Pro Minoritate, 2000/tavasz, 174–185. p.

Halász Iván: A közigazgatási reform tervei Szlovákiában, Pro Minoritate, 2000/ősz–tél, 110–124. p.

Gyurgyík László: A szlovákiai magyarság településszerkezetének változásai az 1990-es években, Pro Minoritate, 2002/tél, 76–86. p.

Veresné Valentinyi Klára: Nyelvcsere a békéscsabai szlovák közösségben, Pro Minoritate, 2003/nyár, 166–178. p.

Ifj. Bertényi Iván: Csendőrnyomozás Petrőcön avagy a dualizmuskori nemzetiségi politika testközelből, Pro MInoritate, 2004/tavasz, 78–91. p.

Hidegh Anna – Miklós Anna Erzsébet: Helyzetkép egy szlovák-magyar euroregionális együttműködésről, Pro Minoritate, 2005/tavasz, 125–147. p.

Boisserie, Etienne: A magyar tényező az 1914 előtti szlovák történetírás kialakulásában, Pro Minoritate, 2005/tél, 3–15. p.

Vesztróczy Zsolt: A polgári és nemzeti átalakulás kérdései Ľudevít Štúr publicisztikájában (1845-1848), Pro Minoritate, 2005/tél, 16–31. p.

Michela, Miroslav: František Jehlička politikai pálfordulatai 1918–1920-ban, Pro Minoritate, 2005/tél, 32–44. p.

Bottlik Zsolt: A magyarországi szlovák kisebbség etnikai-földrajzi sajátosságai az utóbbi húsz évben, Pro Minoritate, 2005/tél, 45–57. p.

Hornokné Uhrin Erzsébet: Szlovák és szlovák nyelv Békés megyében, Pro Minoritate, 2005/tél, 58–72. p.

Szabó Orsolya: A Budapesten élő szlovák kisebbség identitása, Pro Minoritate, 2005/tél, 73–90. p.

Márkus Béla: Makovje-medovje haluske. Az alföldi szlovákság képe Závada Pál regényeiben, Pro Minoritate, 2005/tél, 3–15. p., 91–110. p.

Gyurgyik László: A szlovákiai magyarság szerkezeti összetételének változásai, Pro Minoritate, 2006/nyár–ősz, 20–36. p.

Lampl Zsuzsanna: Munkaerőpiaci és egészségügyi helyzet – a szlovákiai magyar identitás alakulásának újabb tényezői, Pro Minoritate, 2006/nyár–ősz, 52–58. p.

Lampl Zsuzsanna: Nemzeti identitás tömbben és szórványban, Pro Minoritate, 2007/tavasz, 82–91. p.

Gyurgyík László: Asszimilációs folyamatok a szlovákiai magyarság körében, Pro Minoritate, 2007/tavasz, 92–105. p.

Dr. Hardi Tamás: Integrációs folyamatok a szlovák-magyar határtérségben, Pro Minoritate, 2007/nyár, 72–97. p.

Neszméri Csilla: Csehszlovákiai magyar sajtó. A Jó Barát, Pro Minoritate, 2007/ősz–tél, 142–168. p.

LelkesGábor: A regionális fejlesztés környezete Dél-Szlovákiában, Pro Minoritate, 2008/tavasz, 122–167. p.

Neszméri Csilla: A felvidéki magyar képzőművészetről dióhéjban, Pro Minoritate, 2008/tél, 3–19. p.

Vesztróczy Zsolt: Ľudovít Štúr művei, Pro Minoritate, 2009/nyár, 145–149. p.

Neszméri Csilla: A két világháború közötti szlovenszkói sajtó története, Pro Minoritate, 2009/tél, 37–54. p.

Von Ahn, Thomas: „Új szellem Szlovenszkón”. Betekintések Szvatkó Pál csehszlovákiai magyar „kultúrpolitikai szemlé”-jébe (1937-1938), Pro Minoritate, 2009/tél, 55–80. p.

Gyurgyík László: Quo vadis, szlovákiai magyarok? A szlovákiai magyarság demográfiai helyzete és lehetséges népesedéspolitikai alternatívái, Pro Minoritate, 2010/tavasz, 33–46. p.

Vesztróczy Zsolt: Tanulmányok a 19. századi Magyarország szlovák történelméről, Pro Minoritate, 2010/tavasz, 133–137. p.

Katona Flóra: A magyar-szlovák alapszerződés másfél évtized távlatából, Pro Minoritate, 2011/tavasz, 122–147. p.

Vajda Barnabás: Az emlékezés helye: a Május 1. tér, Pro Minoritate, 2011/tél, 54–69. p.

Vesztróczy Zsolt: Modernizáció és/vagy magyarosítás. Iskolapolitika és népoktatás a felső-magyarországi szlovák régióban, 1867-1918, Pro Minoritate, 2012/tavasz, 155–172. p.